SELLA

Aktualności.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

SELLA s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki zaprasza do złożenia oferty cenowej i oszacowania czasu jego realizacji w ramach procedury szacowania wartości zamówienia dotyczącej zakpu badań laboratoryjnych realizowanych przez akredytowane jednoski badawcze.
Do Projektu pn. Prace badawczo - rozwojowe w obszarze innowacyjnych multifunkcjonalnych wyrobów meblarskich dla ograniczonych przestrzeni, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo - rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń. Po oszacowaniu wartości zamówienia Zamawiający wybierze właściwą procedurę wyboru wykonawcy.
Szczegóły w załączeniu.
Zapraszmy do składania ofert cenowych !
Pobierz dokument (PDF)

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania z dnia 31.07.2018

SELLA s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na realizację prac rozwojowych polegających na opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej systemu samoczynnego składania siedziska dla fotela konferencyjnego najkorzystniejsza oferta w oparciu o zidentyfikowane kryterium została złożona przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Pobierz dokument (PDF)

Zapraszenie do złożenia oferty dla realizacji prac rozwojowych

SELLA s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki zaprasza do złożenia oferty dla realizacji prac rozwojowych polegających na opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej systemu samoczynnego składania siedziska dla fotela konferencyjnego.
Realizacja zamówienia odbywa się w trybie zasady konkurencyjności. Badania będą wykonywane w związku z realizacją Projektu pn. Prace badawczo- rozwojowe w obszarze innowacyjnych multifunkcjonalnych wyrobów meblarskich dla ograniczonych przestrzeni, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń.
Szczegóły, w formularzu zapytania ofertowego
Zapraszamy do składania ofert cenowych !
Pobierz - Formularz ofertowy (PDF)
Pobierz - Załącznik nr 1 (DOC)