SELLA s.c.

Projekt.

Projekt

Sella S.C. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez promocję własnej marki mebli na rynkach międzynarodowych”.

Cel projektu: Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Sella na rynkach międzynarodowych ( w szczególności na rynku USA i europejskim), poprzez budowę świadomości marki produktowej TFORY wśród odbiorców zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 380.100,00 zł.
UE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Inwestycja w nowoczesne rozwiązania produkcyjne sposobem na wzrost konkurencyjności firmy Sella.

Cel projektu: Skrócenie czasu realizacji zamówień.
Wartość projektu: 1.119.300,00 zł.
Dofinansowanie z UE: 409.050,00 zł.
Wkład własny: 710.250,00 zł.
UE