SELLA s.c.

Certyfikaty.

Certyfikaty

Nasza firma jest w posiadaniu niniejszych certyfikatów:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015

Właściciele Firmy określili już Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która zarówno odnosi się do systemu zarzadzania jakością jak i systemu zarządzania środowiskiem i otrzymała następujące brzmienie.

Podstawowym wyznacznikiem strategii firmy SELLA s.c. jest możliwość ciągłego dostarczania wyrobów, które spełniają wymagania klienta oraz odpowiednie wymagania prawne, a w szczególności te odnoszące się do ochrony środowiska. Znak firmowy i marka SELLA musi być dla ciągle powiększanej grupy klientów gwarantem najwyższej jakości. Zobowiązujemy się także do ciągłej poprawy skuteczności naszych działań, aby przeciwdziałać zanieczyszczaniu środowiska wynikającemu z działalności organizacji.

Zadania te zamierzamy osiągnąć dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach międzynarodowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Dla realizacji tak wyznaczonej Polityki, SELLA s.c. ciągle doskonali swoje wyroby i metody działania podejmując szereg różnorodnych działań takich jak:

  • Wypełnianie zobowiązań dotyczących zgodności z wymaganiami.
  • Ciągłe monitorowanie potrzeb klienta.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony środowiska w procesie produkcji i montażu naszych wyrobów.
  • Doskonalenie i usprawnianie procesów projektowania i produkcji naszych wyrobów z uwzględnieniem cyklu życia produktu.
  • Zakupy surowców , materiałów i usług realizowane są u kwalifikowanych dostawców.
  • Zapewnienie wystarczających zasobów dla prawidłowego funkcjonowania firmy i osiągnięcia założonych celów.